انتقاد از ۳ بدعت ناپسند در مراسم تحلیف

انتقاد از ۳ بدعت ناپسند در مراسم تحلیف
نماینده مجلس شورای اسلامی در پیام توییتری از سه بدعت در مراسم تحلیف رئیس جمهور انتقاد کرد.

انتقاد از ۳ بدعت ناپسند در مراسم تحلیف

نماینده مجلس شورای اسلامی در پیام توییتری از سه بدعت در مراسم تحلیف رئیس جمهور انتقاد کرد.
انتقاد از ۳ بدعت ناپسند در مراسم تحلیف

ممکن است بپسندید...