برای نمایندگان باید یک‌واحد آموزش اخلاق جنعی گذاشت!

برای نمایندگان باید یک‌واحد آموزش اخلاق جنعی گذاشت!
صادق خرازی به سلفی جنجالی نمایندگان اصلاح‌طلب با موگرینی واکنش نشان داد.

برای نمایندگان باید یک‌واحد آموزش اخلاق جنعی گذاشت!

صادق خرازی به سلفی جنجالی نمایندگان اصلاح‌طلب با موگرینی واکنش نشان داد.
برای نمایندگان باید یک‌واحد آموزش اخلاق جنعی گذاشت!

ممکن است بپسندید...