برجام برای آلمان اهمیت دارد/ علاقمند به همکاری با ایران هستیم

برجام برای آلمان اهمیت دارد/ علاقمند به همکاری با ایران هستیم
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از تعهد آلمان برای گفتگو و همکاری، خرسند هستیم، آلمان می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت بسیاری از موضوعات داشته باشد.

برجام برای آلمان اهمیت دارد/ علاقمند به همکاری با ایران هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از تعهد آلمان برای گفتگو و همکاری، خرسند هستیم، آلمان می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت بسیاری از موضوعات داشته باشد.
برجام برای آلمان اهمیت دارد/ علاقمند به همکاری با ایران هستیم

ممکن است بپسندید...