برگزاری اردوی علمی و پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در تهران

برگزاری اردوی علمی و پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در تهران
ششمین اردوی علمی و پژوهشی طلبه جوان و بصیرت سیاسی با موضوع «تحلیل انتخابات و پیش‌بینی آینده گفتمان انقلاب اسلامی در نظام سیاسی ایران» هفتم تا 15 شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود.

برگزاری اردوی علمی و پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در تهران

ششمین اردوی علمی و پژوهشی طلبه جوان و بصیرت سیاسی با موضوع «تحلیل انتخابات و پیش‌بینی آینده گفتمان انقلاب اسلامی در نظام سیاسی ایران» هفتم تا 15 شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود.
برگزاری اردوی علمی و پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در تهران

ممکن است بپسندید...