تست موشک دست ساز جوانان روستایی در حضور سردار حاجی‌زاده

تست موشک دست ساز جوانان روستایی در حضور سردار حاجی‌زاده
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: این کارهایی که امروز بصورت نمادین دیدیم کار بزرگی بود که یک موشک دست ساز از ارتفاع بالا بصورت دقیق هدف فرضی را منهدم کرد، این برای بنده و مسئولان درسهایی دارد.

تست موشک دست ساز جوانان روستایی در حضور سردار حاجی‌زاده

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: این کارهایی که امروز بصورت نمادین دیدیم کار بزرگی بود که یک موشک دست ساز از ارتفاع بالا بصورت دقیق هدف فرضی را منهدم کرد، این برای بنده و مسئولان درسهایی دارد.
تست موشک دست ساز جوانان روستایی در حضور سردار حاجی‌زاده

ممکن است بپسندید...