توضیح ارتش درباره تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک

توضیح ارتش درباره تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک
در پی حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران متاسفانه ۴ تن از سربازان کشته و ۸ تن دیگر مجروح شدند.

توضیح ارتش درباره تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک

در پی حادثه تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک تهران متاسفانه ۴ تن از سربازان کشته و ۸ تن دیگر مجروح شدند.
توضیح ارتش درباره تیراندازی در میدان تیر آموزشی کهریزک

ممکن است بپسندید...