رواج بدحجابی فضای علمی و پژوهشی دانشگاه را به چالش می‌کشد/ از رویکرد کنونی مسئولان دانشگاه آزاد مشهد در برخورد با بدحجابی ناراضی هستیم

رواج بدحجابی فضای علمی و پژوهشی دانشگاه را به چالش می‌کشد/ از رویکرد کنونی مسئولان دانشگاه آزاد مشهد در برخورد با بدحجابی ناراضی هستیم
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد مشهد گفت: رواج بدحجابی در دانشگاه ضمن این‌که به رشد اخلاقی لطمه می‌زند، دانشگاه را هم تبدیل به یک محل ناامنی به لحاظ اخلاقی می کند که به افراد آسیب می زند، در نتیجه فضای علمی دانشگاه را به لحاظ علمی و پژوهشی به چالش می‌کشاند.

رواج بدحجابی فضای علمی و پژوهشی دانشگاه را به چالش می‌کشد/ از رویکرد کنونی مسئولان دانشگاه آزاد مشهد در برخورد با بدحجابی ناراضی هستیم

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آزاد مشهد گفت: رواج بدحجابی در دانشگاه ضمن این‌که به رشد اخلاقی لطمه می‌زند، دانشگاه را هم تبدیل به یک محل ناامنی به لحاظ اخلاقی می کند که به افراد آسیب می زند، در نتیجه فضای علمی دانشگاه را به لحاظ علمی و پژوهشی به چالش می‌کشاند.
رواج بدحجابی فضای علمی و پژوهشی دانشگاه را به چالش می‌کشد/ از رویکرد کنونی مسئولان دانشگاه آزاد مشهد در برخورد با بدحجابی ناراضی هستیم

ممکن است بپسندید...