پیکر امید شیرازی تصویربردار خبرگزاری دانشجو تشییع شد

پیکر امید شیرازی تصویربردار خبرگزاری دانشجو تشییع شد
پیکر امید شیرازی فیلمبردار و تدوینگر خبرگزاری دانشجو که در پی عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته بود عصر امروز تشییع شد.

پیکر امید شیرازی تصویربردار خبرگزاری دانشجو تشییع شد

پیکر امید شیرازی فیلمبردار و تدوینگر خبرگزاری دانشجو که در پی عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته بود عصر امروز تشییع شد.
پیکر امید شیرازی تصویربردار خبرگزاری دانشجو تشییع شد

ممکن است بپسندید...