• دسته‌بندی نشده

ایاد علاوی: در میان گروه‌های شیعه جریان صدر به ما نزدیک‌تر است

ایاد علاوی: در میان گروه‌های شیعه جریان صدر به ما نزدیک‌تر است
معاون رئیس جمهورعراق و رئیس ائتلاف میهنی ضمن تأکید بر اینکه هنوز هیچ ائتلافی با جریان صدر به رهبری مقتدی صدر صورت نگرفته، جریان صدر را نزدیکترین گروه سیاسی به ائتلاف متبوع خود دانست.

ایاد علاوی: در میان گروه‌های شیعه جریان صدر به ما نزدیک‌تر است

معاون رئیس جمهورعراق و رئیس ائتلاف میهنی ضمن تأکید بر اینکه هنوز هیچ ائتلافی با جریان صدر به رهبری مقتدی صدر صورت نگرفته، جریان صدر را نزدیکترین گروه سیاسی به ائتلاف متبوع خود دانست.
ایاد علاوی: در میان گروه‌های شیعه جریان صدر به ما نزدیک‌تر است

ممکن است بپسندید...