حماس: صفحه جدیدی در روابط با ایران باز می‌کنیم

حماس: صفحه جدیدی در روابط با ایران باز می‌کنیم
جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای از توافق نظر با ایران بر سر آغاز یک صفحه جدید در روابط دوجانبه خبر داد.

حماس: صفحه جدیدی در روابط با ایران باز می‌کنیم

جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای از توافق نظر با ایران بر سر آغاز یک صفحه جدید در روابط دوجانبه خبر داد.
حماس: صفحه جدیدی در روابط با ایران باز می‌کنیم

ممکن است بپسندید...