رسانه‌ها باید منافع ملی را پیگیری کنند نه منافع جناحی را

رسانه‌ها باید منافع ملی را پیگیری کنند نه منافع جناحی را
رئیس سازمان بسیج رسانه در هم‌اندیشی بزرگ اصحاب قلم و رسانه اظهار امیدواری کرد که بعد از سال‌های متمادی مشکلات حوزه خبر و رسانه با حضور افراد کارکشته و باتجربه رفع شود.

رسانه‌ها باید منافع ملی را پیگیری کنند نه منافع جناحی را

رئیس سازمان بسیج رسانه در هم‌اندیشی بزرگ اصحاب قلم و رسانه اظهار امیدواری کرد که بعد از سال‌های متمادی مشکلات حوزه خبر و رسانه با حضور افراد کارکشته و باتجربه رفع شود.
رسانه‌ها باید منافع ملی را پیگیری کنند نه منافع جناحی را

ممکن است بپسندید...