سمن‌های محیط زیستی حریق سرکش در شهرستان گیلانغرب را خاموش کردند

سمن‌های محیط زیستی حریق سرکش در شهرستان گیلانغرب را خاموش کردند
حریق سرکش در شهرستان گیلانغرب فعالان محیط زیست را گرد هم آورد، این حریق چهار شبانه روز ادامه داشت و بسیاری از مردم منطقه شبانه روز برای اطفاء حریق و پاکسازی و مراقبت تلاش کردند.

سمن‌های محیط زیستی حریق سرکش در شهرستان گیلانغرب را خاموش کردند

حریق سرکش در شهرستان گیلانغرب فعالان محیط زیست را گرد هم آورد، این حریق چهار شبانه روز ادامه داشت و بسیاری از مردم منطقه شبانه روز برای اطفاء حریق و پاکسازی و مراقبت تلاش کردند.
سمن‌های محیط زیستی حریق سرکش در شهرستان گیلانغرب را خاموش کردند

ممکن است بپسندید...