شوت به سمت دروازه مهمترین برنامه سرخپوشان

شوت به سمت دروازه مهمترین برنامه سرخپوشان
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین روز دوشنبه را در نوبت بعدازظهر و در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.

شوت به سمت دروازه مهمترین برنامه سرخپوشان

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین روز دوشنبه را در نوبت بعدازظهر و در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.
شوت به سمت دروازه مهمترین برنامه سرخپوشان

ممکن است بپسندید...