• دسته‌بندی نشده

فراخوان اردو جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فراخوان اردو جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فراخوان اردو جهادی گروه جهادی شهید درویشی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز اعلام شد.

فراخوان اردو جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فراخوان اردو جهادی گروه جهادی شهید درویشی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز اعلام شد.
فراخوان اردو جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

ممکن است بپسندید...