مدیران استقلال در انتظار تماس برای نشست هیأت مدیره/ حمایت از منصوریان بدون برگزاری هیأت مدیره

مدیران استقلال در انتظار تماس برای نشست هیأت مدیره/ حمایت از منصوریان بدون برگزاری هیأت مدیره
در حالی که برخی از رسانه‌ها عنوان کردند امروز جلسه هیأت مدیره باشگاه استقلال برگزار شده است، اما مدیران این باشگاه نشستی را با یکدیگر نداشته‌اند.

مدیران استقلال در انتظار تماس برای نشست هیأت مدیره/ حمایت از منصوریان بدون برگزاری هیأت مدیره

در حالی که برخی از رسانه‌ها عنوان کردند امروز جلسه هیأت مدیره باشگاه استقلال برگزار شده است، اما مدیران این باشگاه نشستی را با یکدیگر نداشته‌اند.
مدیران استقلال در انتظار تماس برای نشست هیأت مدیره/ حمایت از منصوریان بدون برگزاری هیأت مدیره

ممکن است بپسندید...