مطهری: عکس گرفتن با موگرینی مستحق این همه نکوهش نبود

مطهری: عکس گرفتن با موگرینی مستحق این همه نکوهش نبود
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:این‌که چند تن از نمایندگان به دلیل مواضع معقول خانم موگرینی در حمایت از برجام، با او عکس گرفتند حادثه‌ای نبود که مستحق این همه نکوهش باشند

مطهری: عکس گرفتن با موگرینی مستحق این همه نکوهش نبود

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:این‌که چند تن از نمایندگان به دلیل مواضع معقول خانم موگرینی در حمایت از برجام، با او عکس گرفتند حادثه‌ای نبود که مستحق این همه نکوهش باشند
مطهری: عکس گرفتن با موگرینی مستحق این همه نکوهش نبود

ممکن است بپسندید...