نجَباء: همبستگی مان با «حزب الله» علیه رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کنیم

نجَباء: همبستگی مان با «حزب الله» علیه رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کنیم
مقاومت اسلامی نُجَباء در بیانیه‌ای به مناسبت آزادی منطقه عرسال، بر همبستگی و همراهی کامل خود علیه رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کرد.

نجَباء: همبستگی مان با «حزب الله» علیه رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کنیم

مقاومت اسلامی نُجَباء در بیانیه‌ای به مناسبت آزادی منطقه عرسال، بر همبستگی و همراهی کامل خود علیه رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کرد.
نجَباء: همبستگی مان با «حزب الله» علیه رژیم صهیونیستی را اعلام می‌کنیم

ممکن است بپسندید...