نظری در خصوص سلفی نمایندگان با موگرینی ندارم/ ایران پیش قدم نقض برجام نخواد شد

نظری در خصوص سلفی نمایندگان با موگرینی ندارم/ ایران پیش قدم نقض برجام نخواد شد
نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

نظری در خصوص سلفی نمایندگان با موگرینی ندارم/ ایران پیش قدم نقض برجام نخواد شد

نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
نظری در خصوص سلفی نمایندگان با موگرینی ندارم/ ایران پیش قدم نقض برجام نخواد شد

ممکن است بپسندید...