نماینده قانون‌شکن ملایر اجازه ورود به دانشگاه را ندارد

نماینده قانون‌شکن ملایر اجازه ورود به دانشگاه را ندارد
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر گفت: در جلسه با سرپرست دانشگاه، ایشان متعهد شدند کاظمی نماینده شهر ملایر، به دلیل قانون شکنی و دیدار با یکی از سران فتنه که اکنون در حصر است، اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت.

نماینده قانون‌شکن ملایر اجازه ورود به دانشگاه را ندارد

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ملایر گفت: در جلسه با سرپرست دانشگاه، ایشان متعهد شدند کاظمی نماینده شهر ملایر، به دلیل قانون شکنی و دیدار با یکی از سران فتنه که اکنون در حصر است، اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت.
نماینده قانون‌شکن ملایر اجازه ورود به دانشگاه را ندارد

ممکن است بپسندید...