چرا اصلاح‌طلبان از شهید «آیت» کینه دارند؟

چرا اصلاح‌طلبان از شهید «آیت» کینه دارند؟
یکی از اصلی‌ترین دلایل بغض و کینه اصلاح‌طلبان از «شهید آیت»، به مخالفت‌ها و افشاگری های وی درباره میرحسین موسوی در زمان وزارت خارجه برای کابینه شهید باهنر باز می گردد.

چرا اصلاح‌طلبان از شهید «آیت» کینه دارند؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل بغض و کینه اصلاح‌طلبان از «شهید آیت»، به مخالفت‌ها و افشاگری های وی درباره میرحسین موسوی در زمان وزارت خارجه برای کابینه شهید باهنر باز می گردد.
چرا اصلاح‌طلبان از شهید «آیت» کینه دارند؟

ممکن است بپسندید...