از تهدیدهای کره شمالی ترسی نداریم

از تهدیدهای کره شمالی ترسی نداریم
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است، پیونگ‌یانگ تهدید می‌کند اما واشنگتن از این تهدیدات هیچ هراسی ندارد.

از تهدیدهای کره شمالی ترسی نداریم

نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است، پیونگ‌یانگ تهدید می‌کند اما واشنگتن از این تهدیدات هیچ هراسی ندارد.
از تهدیدهای کره شمالی ترسی نداریم

ممکن است بپسندید...