اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان
معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، ضمن اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در ۷ رشته این دانشکده گفت: متقاضیان می‌توانند این رشته‌ها را در دفترچه کنکور ۹۶ انتخاب کنند.

اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، ضمن اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در ۷ رشته این دانشکده گفت: متقاضیان می‌توانند این رشته‌ها را در دفترچه کنکور ۹۶ انتخاب کنند.
اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

ممکن است بپسندید...