توصیحات لاریجانی درباره حواشی مراسم تحلیف در جلسه غیرعلنی مجلس

توصیحات لاریجانی درباره حواشی مراسم تحلیف در جلسه غیرعلنی مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس از ارائه توصیحات رئیس مجلس درباره حواشی مراسم تحلیف در جلسه غیرعلنی صبح امروز خانه ملت خبر داد.

توصیحات لاریجانی درباره حواشی مراسم تحلیف در جلسه غیرعلنی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس از ارائه توصیحات رئیس مجلس درباره حواشی مراسم تحلیف در جلسه غیرعلنی صبح امروز خانه ملت خبر داد.
توصیحات لاریجانی درباره حواشی مراسم تحلیف در جلسه غیرعلنی مجلس

ممکن است بپسندید...