رئیس‌جمهور قبل از معرفی وزرا با فراکسیون‌های مجلس مشورت کرد

رئیس‌جمهور قبل از معرفی وزرا با فراکسیون‌های مجلس مشورت کرد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور برای معرفی وزرا با سران برخی احزاب و همچنین روسای سه فراکسیون مجلس مشورت کرد.

رئیس‌جمهور قبل از معرفی وزرا با فراکسیون‌های مجلس مشورت کرد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور برای معرفی وزرا با سران برخی احزاب و همچنین روسای سه فراکسیون مجلس مشورت کرد.
رئیس‌جمهور قبل از معرفی وزرا با فراکسیون‌های مجلس مشورت کرد

ممکن است بپسندید...