عذرخواهی «بهناز جعفری» از خبرنگاران

عذرخواهی «بهناز جعفری» از خبرنگاران
جعفری امروز ۱۷ مردادماه همزمان با روز خبرنگار از بی احترامی که نسبت به خبرنگاران و خبرنگار شبستان کرده بود، عذرخواهی کرد.

عذرخواهی «بهناز جعفری» از خبرنگاران

جعفری امروز ۱۷ مردادماه همزمان با روز خبرنگار از بی احترامی که نسبت به خبرنگاران و خبرنگار شبستان کرده بود، عذرخواهی کرد.
عذرخواهی «بهناز جعفری» از خبرنگاران

ممکن است بپسندید...