• دسته‌بندی نشده

لزوم ایجاد منشور خبری در عرصه رسانه/ موتلفه آمادگی گستردگی در حوزه ارتباطات دارد

لزوم ایجاد منشور خبری در عرصه رسانه/ موتلفه آمادگی گستردگی در حوزه ارتباطات دارد
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: این حزب آمادگی دارد تا یک گستردگی و پیشرفت جدی در سطح روابط خود با رسانه‌ها داشته باشد.

لزوم ایجاد منشور خبری در عرصه رسانه/ موتلفه آمادگی گستردگی در حوزه ارتباطات دارد

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: این حزب آمادگی دارد تا یک گستردگی و پیشرفت جدی در سطح روابط خود با رسانه‌ها داشته باشد.
لزوم ایجاد منشور خبری در عرصه رسانه/ موتلفه آمادگی گستردگی در حوزه ارتباطات دارد

ممکن است بپسندید...