مصاف ایران با چین‌تایپه در نخستین دیدار

مصاف ایران با چین‌تایپه در نخستین دیدار
تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدار چهارشنبه به مصاف چین‌تایپه می‌رود.

مصاف ایران با چین‌تایپه در نخستین دیدار

تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدار چهارشنبه به مصاف چین‌تایپه می‌رود.
مصاف ایران با چین‌تایپه در نخستین دیدار

ممکن است بپسندید...