مصدق، توئیتر، خبرنگار؛ ظریف: می شود با من سلفی نگیرید؟!

مصدق، توئیتر، خبرنگار؛ ظریف: می شود با من سلفی نگیرید؟!
مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با حضور وزیرامورخارجه کشورمان حواشی داشت که خواندن آن خالی از لطف نیست.

مصدق، توئیتر، خبرنگار؛ ظریف: می شود با من سلفی نگیرید؟!

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار با حضور وزیرامورخارجه کشورمان حواشی داشت که خواندن آن خالی از لطف نیست.
مصدق، توئیتر، خبرنگار؛ ظریف: می شود با من سلفی نگیرید؟!

ممکن است بپسندید...