پیام توئیتری جهانگیری به مناسبت روز خبرنگار

پیام توئیتری جهانگیری به مناسبت روز خبرنگار
معاون اول رئیس جمهوری در پیامی توئیتری فرا رسیدن روز خبرنگار را گرامی داشت.

پیام توئیتری جهانگیری به مناسبت روز خبرنگار

معاون اول رئیس جمهوری در پیامی توئیتری فرا رسیدن روز خبرنگار را گرامی داشت.
پیام توئیتری جهانگیری به مناسبت روز خبرنگار

ممکن است بپسندید...