پیام رییس دانشگاه علم وصنعت ایران به مناسبت روز خبرنگار

پیام رییس دانشگاه علم وصنعت ایران به مناسبت روز خبرنگار
رییس دانشگاه علم وصنعت ایران با صدور پیامی روز هفدهم مرداد، روز خبرنگار را تبریک گفت.

پیام رییس دانشگاه علم وصنعت ایران به مناسبت روز خبرنگار

رییس دانشگاه علم وصنعت ایران با صدور پیامی روز هفدهم مرداد، روز خبرنگار را تبریک گفت.
پیام رییس دانشگاه علم وصنعت ایران به مناسبت روز خبرنگار

ممکن است بپسندید...