گزارش تمرین نوبت صبح استقلال/ تبریک ویژه منصوریان به خبرنگاران

گزارش تمرین نوبت صبح استقلال/ تبریک ویژه منصوریان به خبرنگاران
دو بازیکن تیم فوتبال استقلال در تمرین امروز صبح این تیم به صورت اختصاصی زیر نظر مربی بدنساز تمرین کردند.

گزارش تمرین نوبت صبح استقلال/ تبریک ویژه منصوریان به خبرنگاران

دو بازیکن تیم فوتبال استقلال در تمرین امروز صبح این تیم به صورت اختصاصی زیر نظر مربی بدنساز تمرین کردند.
گزارش تمرین نوبت صبح استقلال/ تبریک ویژه منصوریان به خبرنگاران

ممکن است بپسندید...