۸ آگوست؛ سالروز کناره گیری «ریچارد نیکسون» در پی رسوایی واترگیت

۸ آگوست؛ سالروز کناره گیری «ریچارد نیکسون» در پی رسوایی واترگیت
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۱۹۷۲ م، افرادی از حزب جمهوری خواه وارد ستاد مرکزی انتخابات حزب رقیب یعنی حزب دموکرات در ساختمان هتل واترگیت واشینگتن شدند.

۸ آگوست؛ سالروز کناره گیری «ریچارد نیکسون» در پی رسوایی واترگیت

در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۱۹۷۲ م، افرادی از حزب جمهوری خواه وارد ستاد مرکزی انتخابات حزب رقیب یعنی حزب دموکرات در ساختمان هتل واترگیت واشینگتن شدند.
۸ آگوست؛ سالروز کناره گیری «ریچارد نیکسون» در پی رسوایی واترگیت

ممکن است بپسندید...