اهدای پایه سلفی طلایی به نمایندگان لیست امید

اهدای پایه سلفی طلایی به نمایندگان لیست امید
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تندیس پایه سلفی طلایی را در اعتراض به سلفی نمایندگان با موگرینی به نمایندگان لیست امید مجلس شورای اسلامی اهدا کرد.

اهدای پایه سلفی طلایی به نمایندگان لیست امید

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تندیس پایه سلفی طلایی را در اعتراض به سلفی نمایندگان با موگرینی به نمایندگان لیست امید مجلس شورای اسلامی اهدا کرد.
اهدای پایه سلفی طلایی به نمایندگان لیست امید

ممکن است بپسندید...