اگر تا 2 ماه دیگر لایحه جامع رسانه به مجلس نرسد طرح خودمان را به جریان می‌اندازیم

اگر تا 2 ماه دیگر لایحه جامع رسانه به مجلس نرسد طرح خودمان را به جریان می‌اندازیم

اگر تا 2 ماه دیگر لایحه جامع رسانه به مجلس نرسد طرح خودمان را به جریان می‌اندازیم

اگر تا 2 ماه دیگر لایحه جامع رسانه به مجلس نرسد طرح خودمان را به جریان می‌اندازیم

ممکن است بپسندید...