بارزانی باز هم سر موضعش ماند!

بارزانی باز هم سر موضعش ماند!
رئیس اقلیم کردستان عراق بر برگزاری همه‌پرسی استقلال این اقلیم در موعد مقرر تاکید کرد.

بارزانی باز هم سر موضعش ماند!

رئیس اقلیم کردستان عراق بر برگزاری همه‌پرسی استقلال این اقلیم در موعد مقرر تاکید کرد.
بارزانی باز هم سر موضعش ماند!

ممکن است بپسندید...