• دسته‌بندی نشده

جهان در ماه جاری پایان می‌یابد؟

جهان در ماه جاری پایان می‌یابد؟
یک سیاره ایکس که به نام «نیبیرو» شناخته می‌شود به سوی سیاره زمین حرکت می‌کند و سیاره ما را نابود می‌کند.

جهان در ماه جاری پایان می‌یابد؟

یک سیاره ایکس که به نام «نیبیرو» شناخته می‌شود به سوی سیاره زمین حرکت می‌کند و سیاره ما را نابود می‌کند.
جهان در ماه جاری پایان می‌یابد؟

ممکن است بپسندید...