حضور کفاشیان و ساکت باعث دلگرمی است

حضور کفاشیان و ساکت باعث دلگرمی است
سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: حضور کفاشیان و ساکت باعث دلگرمی ملی‌پوشان فوتسال شد.

حضور کفاشیان و ساکت باعث دلگرمی است

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: حضور کفاشیان و ساکت باعث دلگرمی ملی‌پوشان فوتسال شد.
حضور کفاشیان و ساکت باعث دلگرمی است

ممکن است بپسندید...