خنداننده‌شو در ایستگاه پایانی/ جشن ۱۳۰۰ نفری خندوانه در برج میلاد

خنداننده‌شو در ایستگاه پایانی/ جشن ۱۳۰۰ نفری خندوانه در برج میلاد
مرحله نهایی مسابقه خنداننده‌شو از جهت حضور مخاطبین یک رکورد تازه برای برنامه خندوانه خواهد بود.

خنداننده‌شو در ایستگاه پایانی/ جشن ۱۳۰۰ نفری خندوانه در برج میلاد

مرحله نهایی مسابقه خنداننده‌شو از جهت حضور مخاطبین یک رکورد تازه برای برنامه خندوانه خواهد بود.
خنداننده‌شو در ایستگاه پایانی/ جشن ۱۳۰۰ نفری خندوانه در برج میلاد

ممکن است بپسندید...