در هیچ کلاس تقویتی شرکت نکردم/کنکور یک آزمون عادلانه نیست

در هیچ کلاس تقویتی شرکت نکردم/کنکور یک آزمون عادلانه نیست
سینا اوسطی، رتبه ۷۸ منطقه ۳ کنکور تجربی ضمن اشاره به اینکه در هیچ کلاس تقویتی شرکت نکرده است گفت: کنکور یک آزمون عادلانه نیست و دانش آموزان با تمکن مالی بالاتر از امکانات بیشتری برای قبولی در رشته‌های برتر دانشگاهی برخوردارند.

در هیچ کلاس تقویتی شرکت نکردم/کنکور یک آزمون عادلانه نیست

سینا اوسطی، رتبه ۷۸ منطقه ۳ کنکور تجربی ضمن اشاره به اینکه در هیچ کلاس تقویتی شرکت نکرده است گفت: کنکور یک آزمون عادلانه نیست و دانش آموزان با تمکن مالی بالاتر از امکانات بیشتری برای قبولی در رشته‌های برتر دانشگاهی برخوردارند.
در هیچ کلاس تقویتی شرکت نکردم/کنکور یک آزمون عادلانه نیست

ممکن است بپسندید...