روبین کازان در خانه متوقف شد/ درگیری و کارت زرد برای سردار آزمون

روبین کازان در خانه متوقف شد/ درگیری و کارت زرد برای سردار آزمون
تیم فوتبال روبین کازان در هفته پنجم رقابتهای لیگ روسیه برابر لوکوموتیو مسکو به تساوی دست یافت.

روبین کازان در خانه متوقف شد/ درگیری و کارت زرد برای سردار آزمون

تیم فوتبال روبین کازان در هفته پنجم رقابتهای لیگ روسیه برابر لوکوموتیو مسکو به تساوی دست یافت.
روبین کازان در خانه متوقف شد/ درگیری و کارت زرد برای سردار آزمون

ممکن است بپسندید...