سرپرست تیم ملی والیبال: مصدوم نداریم/ با قرعه سختی مواجه شدیم

سرپرست تیم ملی والیبال: مصدوم نداریم/ با قرعه سختی مواجه شدیم
شرایط قرعه به شکلی هست که اگر تیم ایران در دو و سه بازی اول متزلزل بازی آنها می توانند شرایط را به گونه ای به نفع خود تغییر دهند.

سرپرست تیم ملی والیبال: مصدوم نداریم/ با قرعه سختی مواجه شدیم

شرایط قرعه به شکلی هست که اگر تیم ایران در دو و سه بازی اول متزلزل بازی آنها می توانند شرایط را به گونه ای به نفع خود تغییر دهند.
سرپرست تیم ملی والیبال: مصدوم نداریم/ با قرعه سختی مواجه شدیم

ممکن است بپسندید...