غربی‌ها گرفتار حماقت شده‌اند

غربی‌ها گرفتار حماقت شده‌اند
استاد حوزه و دانشگاه گفت: مسئولان غربی دچار حماقت عجیبی شده‌اند که نتوانستند با وجود تمامی امکانات، نسبت به سی سال گذشته قدرتمندتر شوند و در واقع از قدرت و نفوذشان در جهان کاسته شده است.

غربی‌ها گرفتار حماقت شده‌اند

استاد حوزه و دانشگاه گفت: مسئولان غربی دچار حماقت عجیبی شده‌اند که نتوانستند با وجود تمامی امکانات، نسبت به سی سال گذشته قدرتمندتر شوند و در واقع از قدرت و نفوذشان در جهان کاسته شده است.
غربی‌ها گرفتار حماقت شده‌اند

ممکن است بپسندید...