مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کازرون معرفی شد

مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کازرون معرفی شد
آیین معارفه و تکریم مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کازرون با حضور مسئولان بسیج دانشجویی شهرستان کازرون، رئیس و جمعی از مسئولان این دانشگاه برگزار شد.

مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کازرون معرفی شد

آیین معارفه و تکریم مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کازرون با حضور مسئولان بسیج دانشجویی شهرستان کازرون، رئیس و جمعی از مسئولان این دانشگاه برگزار شد.
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کازرون معرفی شد

ممکن است بپسندید...