چریک‌های پیری که دیده نمی‌شوند

چریک‌های پیری که دیده نمی‌شوند
امیر حیدری نوشت: ستاد کل نیروهای مسلح مقررات مسکن‌دار شدن بازنشستگان را مشخص کرده است. مسئولیت تامین مسکن بازنشستگان قبل از سال ۷۶ با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است و مسئولیت تامین مسکن بازنشستگان بعد از سال ۷۶ با بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی است.

چریک‌های پیری که دیده نمی‌شوند

امیر حیدری نوشت: ستاد کل نیروهای مسلح مقررات مسکن‌دار شدن بازنشستگان را مشخص کرده است. مسئولیت تامین مسکن بازنشستگان قبل از سال ۷۶ با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است و مسئولیت تامین مسکن بازنشستگان بعد از سال ۷۶ با بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی است.
چریک‌های پیری که دیده نمی‌شوند

ممکن است بپسندید...