کاظمی: وزرای خارجه، بهداشت و نفت رأی بالایی از مجلس می‌گیرند

کاظمی: وزرای خارجه، بهداشت و نفت رأی بالایی از مجلس می‌گیرند

کاظمی: وزرای خارجه، بهداشت و نفت رأی بالایی از مجلس می‌گیرند

کاظمی: وزرای خارجه، بهداشت و نفت رأی بالایی از مجلس می‌گیرند

ممکن است بپسندید...