کره شمالی، آمریکا را به حمله موشکی تهدید کرد

کره شمالی، آمریکا را به حمله موشکی تهدید کرد
رسانه دولتی کره شمالی می‌گوید این کشور در حال بررسی حمله موشکی به پایگاه آمریکا در جزیره گوام در اقیانوس آرام است.

کره شمالی، آمریکا را به حمله موشکی تهدید کرد

رسانه دولتی کره شمالی می‌گوید این کشور در حال بررسی حمله موشکی به پایگاه آمریکا در جزیره گوام در اقیانوس آرام است.
کره شمالی، آمریکا را به حمله موشکی تهدید کرد

ممکن است بپسندید...