کره شمالی حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا را بررسی می‌کند

کره شمالی حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا را بررسی می‌کند
رسانه دولتی کره شمالی می‌گوید این کشور در حال بررسی حمله موشکی به سرزمین‌های آمریکا در جزیره گوام در اقیانوس آرام است.

کره شمالی حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا را بررسی می‌کند

رسانه دولتی کره شمالی می‌گوید این کشور در حال بررسی حمله موشکی به سرزمین‌های آمریکا در جزیره گوام در اقیانوس آرام است.
کره شمالی حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا را بررسی می‌کند

ممکن است بپسندید...