گزارش تمرین امروز استقلال با حضور آقای مدیرعامل

گزارش تمرین امروز استقلال با حضور آقای مدیرعامل
تمرین امروز تیم استقلال در حالی برگزار شد که سرمربی آبی‌پوشان روی فوتبال درون تیمی نظارت ویژه داشت.

گزارش تمرین امروز استقلال با حضور آقای مدیرعامل

تمرین امروز تیم استقلال در حالی برگزار شد که سرمربی آبی‌پوشان روی فوتبال درون تیمی نظارت ویژه داشت.
گزارش تمرین امروز استقلال با حضور آقای مدیرعامل

ممکن است بپسندید...