یزدان مهر: ایجاد صندوق‌های خیریه در دانشگاه‌های مناطق کمتر توسعه یافته / زارع: دانشجویان مجرد از ۲۰ شهریور به عتبات اعزام می‌شوند

یزدان مهر: ایجاد صندوق‌های خیریه در دانشگاه‌های مناطق کمتر توسعه یافته / زارع: دانشجویان مجرد از ۲۰ شهریور به عتبات اعزام می‌شوند
همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان در دانشگاه تهران برگزار شد.

یزدان مهر: ایجاد صندوق‌های خیریه در دانشگاه‌های مناطق کمتر توسعه یافته / زارع: دانشجویان مجرد از ۲۰ شهریور به عتبات اعزام می‌شوند

همایش قبل از سفر عتبات دانشگاهیان در دانشگاه تهران برگزار شد.
یزدان مهر: ایجاد صندوق‌های خیریه در دانشگاه‌های مناطق کمتر توسعه یافته / زارع: دانشجویان مجرد از ۲۰ شهریور به عتبات اعزام می‌شوند

ممکن است بپسندید...