برانکو: نیمه اول اشتباه بازی کردیم اما گلزنی ما در آغاز نیمه دوم تعیین‌کننده بود

برانکو: نیمه اول اشتباه بازی کردیم اما گلزنی ما در آغاز نیمه دوم تعیین‌کننده بود
سرمربی پرسپولیس گفت: هشدار داده بودم مقابل نفت بازی متفاوتی نسبت به سوپرجام داریم.

برانکو: نیمه اول اشتباه بازی کردیم اما گلزنی ما در آغاز نیمه دوم تعیین‌کننده بود

سرمربی پرسپولیس گفت: هشدار داده بودم مقابل نفت بازی متفاوتی نسبت به سوپرجام داریم.
برانکو: نیمه اول اشتباه بازی کردیم اما گلزنی ما در آغاز نیمه دوم تعیین‌کننده بود

ممکن است بپسندید...